Hala

  1. Hala jeździecka udostępniona jest użytkownikom stajni Gronówka w godzinach 7.00 ? 22.00 oraz innym użytkownikom zewnętrznym w godzinach wcześniej ustalonych.
  2. Korzystanie z hali zobowiązuje do przestrzegania zasad jej użytkowania.
  3. Liczba koni jeżdżących jednocześnie na hali powinna być stosowna dla zachowania bezpieczeństwa prowadzonych jazd oraz treningów.
  4. Szkółka jeździecka prowadzona jest w godzinach 8.00 ? 20.00, a jazdy umawiane są bezpośrednio z instruktorami, którzy wpisują rezerwację hali na dany dzień oraz daną godzinę w grafik jazd.
  5. Hala jest automatycznie nawadniana.

Wszyscy użytkownicy stajni zobowiązani są do zachowania porządku na hali:

  1. usuwania śmieci i pilnowania ładu ogólnego
  2. dbania o udostępniony sprzęt treningowy
  3. usuwania po zakończeniu pracy końskich odchodów
  4. W przypadku korzystania tylko z części hali proszę o korzystanie z oświetlenia danego jej segmentu.
  5. Wszelkie usterki i niedogodności na bieżąco należy zgłaszać pracownikom.

Opłata za wjazd na halę ogólno udostępnioną, niezależnie od czasu trwania treningu.

Informacja o cenach w zakładce -> cennik hala.